سرخط خبر

» دسته‌بندی نشده » مراسم تکریم پیشکسوتان برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ - ۶:۳۰

 کد خبر: 193

مراسم تکریم پیشکسوتان برگزار شد

مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ظهر امروز مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان […]

مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ظهر امروز مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان و پیشکسوتان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

کوروش صبوریان در ابتدای این همایش اظهار کرد: پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های هر دستگاه و ارگانی به حساب می‌آیند و باید از تجربیات آنها به خوبی استفاده کرد لذا در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در نظر داریم تا پیشکسئتان بتوانند تجربیات خود را به ما انتقال دهند.

وی افزود: احترام و تکریم پیشکسوتان، مسابقات کانون بازنشستگان، برگزاری جمع‌های دوستانه، استفاده از تجربه ها و دیدار پیشکسوتان با قهرمانان از اولویت‌های ما در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است که نشان از توجه تمامی همکارانم به پیشکسوتان دارد.

بختیاری رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان خراسان رضوی: خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توجه خوبی به پیشکوستان دارد و به این بخش اهیمت می‌دهد که همین امر سبب شده تا بازنشستگان در کنار این اداره بمانند و در هر زمان که یاز به کمک بود همکاران خود را یاری دهند.

وی افزود: سال آینده در بخش پیشکسوتان به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده ما شاهد افزایش حقوق و مزایا در بخش پیشکسوتان خواهیم بود امیدوارم با برنامه ریزی‌های انجام شده بتوانیم برنامه‌های خوبی را برای پیشکسوتان در نظر بگیریم.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ظهر امروز مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان و پیشکسوتان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

کوروش صبوریان در ابتدای این همایش اظهار کرد: پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های هر دستگاه و ارگانی به حساب می‌آیند و باید از تجربیات آنها به خوبی استفاده کرد لذا در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در نظر داریم تا پیشکسئتان بتوانند تجربیات خود را به ما انتقال دهند.

وی افزود: احترام و تکریم پیشکسوتان، مسابقات کانون بازنشستگان، برگزاری جمع‌های دوستانه، استفاده از تجربه ها و دیدار پیشکسوتان با قهرمانان از اولویت‌های ما در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است که نشان از توجه تمامی همکارانم به پیشکسوتان دارد.

بختیاری رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان خراسان رضوی: خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توجه خوبی به پیشکوستان دارد و به این بخش اهیمت می‌دهد که همین امر سبب شده تا بازنشستگان در کنار این اداره بمانند و در هر زمان که یاز به کمک بود همکاران خود را یاری دهند.

وی افزود: سال آینده در بخش پیشکسوتان به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده ما شاهد افزایش حقوق و مزایا در بخش پیشکسوتان خواهیم بود امیدوارم با برنامه ریزی‌های انجام شده بتوانیم برنامه‌های خوبی را برای پیشکسوتان در نظر بگیریم.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ظهر امروز مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان و پیشکسوتان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

کوروش صبوریان در ابتدای این همایش اظهار کرد: پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های هر دستگاه و ارگانی به حساب می‌آیند و باید از تجربیات آنها به خوبی استفاده کرد لذا در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در نظر داریم تا پیشکسئتان بتوانند تجربیات خود را به ما انتقال دهند.

وی افزود: احترام و تکریم پیشکسوتان، مسابقات کانون بازنشستگان، برگزاری جمع‌های دوستانه، استفاده از تجربه ها و دیدار پیشکسوتان با قهرمانان از اولویت‌های ما در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است که نشان از توجه تمامی همکارانم به پیشکسوتان دارد.

بختیاری رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان خراسان رضوی: خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توجه خوبی به پیشکوستان دارد و به این بخش اهیمت می‌دهد که همین امر سبب شده تا بازنشستگان در کنار این اداره بمانند و در هر زمان که یاز به کمک بود همکاران خود را یاری دهند.

وی افزود: سال آینده در بخش پیشکسوتان به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده ما شاهد افزایش حقوق و مزایا در بخش پیشکسوتان خواهیم بود امیدوارم با برنامه ریزی‌های انجام شده بتوانیم برنامه‌های خوبی را برای پیشکسوتان در نظر بگیریم.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ظهر امروز مراسم تکریم از پیشکسوتان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان و پیشکسوتان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

کوروش صبوریان در ابتدای این همایش اظهار کرد: پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های هر دستگاه و ارگانی به حساب می‌آیند و باید از تجربیات آنها به خوبی استفاده کرد لذا در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در نظر داریم تا پیشکسئتان بتوانند تجربیات خود را به ما انتقال دهند.

وی افزود: احترام و تکریم پیشکسوتان، مسابقات کانون بازنشستگان، برگزاری جمع‌های دوستانه، استفاده از تجربه ها و دیدار پیشکسوتان با قهرمانان از اولویت‌های ما در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است که نشان از توجه تمامی همکارانم به پیشکسوتان دارد.

بختیاری رئیس انجمن کانون‌های پیشکسوتان خراسان رضوی: خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توجه خوبی به پیشکوستان دارد و به این بخش اهیمت می‌دهد که همین امر سبب شده تا بازنشستگان در کنار این اداره بمانند و در هر زمان که یاز به کمک بود همکاران خود را یاری دهند.

وی افزود: سال آینده در بخش پیشکسوتان به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده ما شاهد افزایش حقوق و مزایا در بخش پیشکسوتان خواهیم بود امیدوارم با برنامه ریزی‌های انجام شده بتوانیم برنامه‌های خوبی را برای پیشکسوتان در نظر بگیریم.ارسال دیدگاه