سرخط خبر

» آخرین خبر » شورای اداری اداره کل ورزرش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۳:۳۲

 کد خبر: 44243

شورای اداری اداره کل ورزرش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد

سومین شورای اداری، اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی صبح روزبیست ویکم آذرماه باحضورافشین داوری سرپرست این اداره کل، درمحل تالاراجتماعات اداره کل برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، درابتدای این مراسم کیفی، معاون پشتیبانی وامورمالی مطالبی درخصوص:تبدیل وضعیت نیروهای بدون شناسه وایثارگر بیان داشت که تاکنون چهارنفر رسمی قطعی وبقیه نیز دردست اقدام می باشند،تبدیل خودروهای اسقاطی، درخصوص وضعیت ماموریت همکاران به شهرستانها وهمکاران شهرستانی به ستاد،پیگیری واکسناسیون همکاران واعمال قانون درخصوص کسانی که واکسن نزده اند و تامین اعتباررفاهی شب یلداو..دیگر موارد سخن گفت.
حاجی آبادی معاون فرهنگی وامورجوانان نیزطی، سخنانی، ضمن اشاره به هفته ازدواج وبیش از۳۳۰مورددرسطح استان ،که ۲۳مورد درشهرستانها وسازمانهای مردم نهادبودن،بازدید وافتتاحیه مراکز مشاوره،برگزاری ۳۱۴ کارگاه آموزشی ازدواج ومهارت های زندگی ومشاوره قبل وبعدازازدواج و..اهدای جهیزه به نوعروسان،برگزاری مراسم بزرگداشت ایثاروشهادت ،یادواره ۴۰۰ شهید و.. برنامه های اوقات فراغت..بخشی ازگزارش وعملکرد این حوزه بود.
فهیمه سروری سرپرست ورزش بانوان، نیزطی سخنانی ،ضمن ابراز خرسندی ازافتخارآفرینی های اخیر بانوان و،مقامهای ملی کسب شده بانوان دررشته های مختلف ،،هندبال ،فوتبال بانوان وحضورتیم فوتبال بانوان نیشابور درلیگ برتر،لیگ والیبال نونهالان استان ،وبیشترین دعوت ازبانوان کبدی کار(۱۰نفر)به اردوی تیم ملی،۴بانوهاکی کار به تیم ملی ،برگزاری اردوی تیم ملی کاراته بانوان درمشهد،وهمچنین ضمن تشکراز عملکردخوب شهرستانها ،آنها رابازوان کارآمد ورزش بانوان خواند ودرخصوص طرح شهید رجایی ،درحوزه کارگاه های آموزشی،فراخوان به شهرستانها وهیاتهای مکاتبه انجام، که بااستقبال فراوان دردوحوزه مواجه وثبت نام به عمل آمده است ،درخصوص اعزام به بازی های آسیایی ،نشستهای تخصصی باهیاتهای ورزشی انجام گرفته است.
وی درپایان اظهارامیدواری کرد که انشالله اتفاقهای خوبی درورزش بانوان بیفتد واعتبارات خوبی نیز به این حوزه تعلق بگیرد.
افشین داوری پس ازاستماع گزارش معاونان خود به ایراد سخن پرداخت:
اشتیاق من برای آمدن به مشهد ،صرفا کمک برای توسعه ورزش استان وسربلندی این اداره بوده،هرجانشستم ،واقعیت ها راگفتیم وبه همه اعلام کردیم ،که پرسنل اینجاویژه ومنحصربه فردن،همه را به همدلی،همدلی وهمدلی دعوت کردم ،اینجاخانه دوم ماست،ازاینکه کنارهم هستیم میتوانیم اتفاقهای خوبی رقم بزنیم.باید به فکرخانوادهایمان هم باشیم،رفتار،سکنات وکردارهایمان رابررسی کنیم،ماازهم وبرای همیم،ونیازبه یک زندگی خوب اداری ،دراداره ورزش وجوانان استان داریم.وی ادامه داد:ازمسوولان قسمتها میخواهم که تقسیم کارکنند،اول فضاهاهمواروفرصتها ایجادشود،تا ازدوستان وعلاقه مندان که تاثیرگزارهستن،بتوانیم ازتوانشان استفاده کنیم.افشین داوری ضمن اشاره به اینکه مسوولان آمدنی ورفتنی هستن ،گفت بازهم میایند ومیروند..وافزود من پنجشنبه وجمعه ها رااختصاص به سرکشی ازشهرستانهادادم،که خوشبختانه یک شور ونشاط وبااستقبال گرم امامان جمعه ومسوولان شهرستانی مواجهه شدیم…افشین داوری همچنین یک خداقوتی ویڗه به بازنشسته هاگفت،وافزود طی نشستی که باهمکاران مربوطه داشتیم،امیدواریم بتوانیم تادرسال جاری وانشالله جلسه شورای اداری بعدی ازبازنشسته های گرامی درکنارخانوادهای معززشان تقدیر خواهیم کرد،آنهابازنشسته شدن واحترامشان واجب است.وی درادامه به حضورهمکاران دراداره اشاره کردکه کارایی آنهابیشتراهمیت دارد،وی تاکیدبیشتربرنظارت حضورفیزیکی غیرازستاد،درشهرستانها ومجموعه هاانجام شود.وی ضمن اشاره به مازادی که برای همکاران قراردادی واریزشده، گفت،سقف حقوق ما،کف حقوق ارگانهای دیگرنیست،وماپیگیرحل این مساله هستیم وامیدواریم که به سرانجام برسدوختم به خیرشود وخللی برای حقوق قراردادی ها پیش نیاید.وی همچنین به پیگیری تبدیل وضعیت بدون شناسه ها که سالیان سال زحمت کشیدند چه درستاد وچه درشهرستانها.. واظهارامیدواری کردکه باپیگیری آقای جمشیدی درسازمان مدیریت ،بتوانیم باشرایط ومقررات وتامین اعتباربرای جذب وتبدیل وضعیت این عزیزان قدم مثبت برداریم.ودرادامه سخنان مفصلش درهمه زمینه ها،درخصوص رفاهیات واضافه کار (کارایی وحضور)همکاران، گفت ،تلاشهای بسیارخوبی انجام دادیم .وتاکیدکرد که فقط پول مهم نیست،اول احترام وایجادشرایط وانگیزه برای دادن خروجی خوب ازعملکرداین اداره کل به مخاطبین مهم هست..
توجه به روزهای خاص ،روز معلول ..روزحسابدار وتقدیراز…همکاران دردستورکارقرارگیرد..

Print Friendly, PDF & Email


ارسال دیدگاه