سرخط خبر

» آخرین خبر » زاگرس میزبان دوندگان خراسانى شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ - ۱۲:۵۸

 کد خبر: 23511

زاگرس میزبان دوندگان خراسانى شد

چهارمين روز از حركت دوندگان جاده ولايت صبح ديروز از بهبهان به سمت دهدشت انجام شد دونــدگان جاده ولايت صبح امروز با اسكورت هلال احمرو پليس راهور دهدشت را به مقصد ياسوج ترك خواهند كرد.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی، چهارمین روز از حرکت دوندگان جاده ولایت صبح دیروز از بهبهان به سمت دهدشت انجام شد. دوندگان جاده ولایت در حالى استان خوزستان را ترک کردند که صبحگاه در خروجى شهر بهبهان(دروازه قرآن) بــه قرائت صلوات خاصه امام رضا پرداختند. مردم بهبهان نیز با تجمع در خروجى شهر ،کاروان جاده ولایت را از استان خوزستان به سمت استان کهگیلویه و بویر احمد بدرقه نمودند و دوندگان به ایشان، نبات و نمکتبرک اهدا نمودند.

هرچند استان کهگیلویه و بویر احمد از هواى مطلوب ترى نســبت به اســتان خوزســتان بهره‌مند است، اماجاده هاى کوهستانى و بعضا صعب العبورکار را براى دوندگان جاده ولایت دشوار مى کند. با این حال تمام اعضاى کاروان با تمام توان و عشــق و علاقه این مسیر را طى مى کنند. دوندگان جــاده ولایت صبح دیروز از بهبهان به سمت دهدشــت در استان خوزستان حرکت کردند و با طى مسیر ۶۵کیلومترى به این شــهر رسیدند.

دهدشت یکى از شهرهاى شهرستان کهگیلویه استو مردم این شهر ارادت خاصى به امام رضادارند. حوالــى ظهر کــه کاروان دونده هابه نزدیکى این شهر رســیدند، با بنرهاى خوش آمدگویى مواجه شــدند. اما به علت گرمى هوا استقبال مردمى به عصر موکول شد و دونده ها پس از اســتراحتى کوتاه به ورودى شهر بازگشتند و با نواى«رضاجانم رضا» به محل اســتقبال مردمى رسیدند.اســتقبال با حضور مســئولین ارشد شهربرگزار شد و کاروان همراه با مردم شهر به سمت امامزاده آقامیر حرکت کردند.

برخى مردم و مسئولین نیز پرچم را در شهر حمل نمودند. نوجوان ۱۵ ســاله که مدتى کوتاه در شهر پرچم دار کاروان بود با حالت بغض گفت: «احساس شــگفت انگیزى دارم که تا کنون تجربه نکرده بودم، از امام رضاشفاى مریضان را خواســتارم» یکى دیگراز حاضرین در مراســم مى گفت: «امروزشــهر حال و هواى دیگرى دارد و ما بسیارخوشحالیم» فرماندار شهرستان کهگیلویه در مراسم اســتقبال گفت: «باعث افتخارماست که امام رضا علیه السلام از این شهرعبور کرده است و اکنون نه سال است که مامیزبان کاروان جاده ولایت هستیم.

به تمام نهادهاى ذیربط دســتور داده شده نهایت همکارى با این کاروان صورت گیرد» نکویى رییس اداره ورزش و جوانان دهدشت نیز دراین مراسم گفت: « ما خرسندیم که میزبان دوندگان جاده ولایت هستیم و با تمام توان سعى خواهیم کرد بهترین امکانات را براى ایــن کاروان مهیا کنیم» دونــدگان جاده ولایت صبح امروز با اســکورت هلال احمرو پلیس راهور دهدشت را به مقصد یاسوج ترک خواهند کرد.

Print Friendly, PDF & Email


ارسال دیدگاه