سرخط خبر

» آخرین خبر » رکاب‌زنان خراسانى خوش در خشیدند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - ۱۱:۲۹

 کد خبر: 23551

رکاب‌زنان خراسانى خوش در خشیدند

مسابقات دوچرخه سوارى قهرمانى كشور در حالى به ميزبانى مشهد برگزار شد كه ركاب زنان جوان خراسان رضوى به مقام نايب قهرمانى دست يافتند.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی به نقل از رونامه شهرآرا، این مسابقات از تاریخ ۱۸ تیر با ورود دوچرخه سواران۱۷ استان به شهر مشهد آغاز شد و پس ازرقابت رکاب زنان در بخش هاى پیست وجاده با قهرمانى استان کرمان به پایان رسید. پس از تیم خراسان رضوى تیم یزد هم به مقام سومى در بخش تیمى دست یافت.

میزبانی خوب پیست ثامن الائمه

پیست دوچرخه ســوارى ثامن الائمه (ع) میزبان این مسابقات در بخش ســرعت بود. این پیست که به تازگى با تکمیل شدن خوابگاه ها و شرایط اسکان به تنها پیست دوچرخه سوارى ۲۵۰ مترىاستاندارد ایران تبدیل شده است میزبانى آبرومندبراى مســابقات بود و همه شــرکت کنندگان از ناظرین و داوران فدراســیون گرفته تا مربیان وورزشکاران به این مسئله اذعان داشتند.

رضایت آن ها از شرایط پیســت به اندازه اى بود که بیان مى شد با وجودى که غیر از این پیست سه پیست ۲۵۰ مترى دیگر هم در کشور وجود دارد اما هرکدام از آن ها مشکلى دارند و این پیست بهترین پیست کشور براى برگزارى مسابقات و آماده سازى تیم ها در کشور است.

درخشش جوان های خراسانی در جاده

بعــد از پایان مســابقات پیســت، مســابقات بخش جــاده هم برگزار شــد کــه در این بخش دوچرخه سواران خراسانى به واقع در خشیدند. بخش جاده مســابقات در مسیر کنار گذر شمالى مشهد ( حد فاصل اتوبان باغچه-مشهد) در مسیر ۷۰ کیلومتر برگزار شد که در میان ۷۹ رکاب زنجوان از سراســر کشــور چهره هاى جدیدى ازخراسان رضوى پدیدار شد و موفق به درخششدر این مسابقات شدند.

تیم استان خراسان رضوى با دو مــدال طلا (دورامتیازى)، برنز (اســتقامتجاده) امیر حســین محمدى، مدال طلاى معین ســعید (اســپرینت)، دو مدال نقره توسط نیماکامکار (کایرین) و تیم اســپرینت (معین سعید،امیر حســین محمــدى، نیما کامــکار) به واقع درخشــید و نویدگر آینده اى خوب براى ورزش خراسان رضوى شد.

در این مســابقات علاوه برپیســت ثامن مسیر کنارگذرشــمالى مشهد هم شرایط مناسبى براى رقابت دوچرخه سواران دربخش جاده داشت و مسئولان فدراسیون در این مسابقات تأکید داشتند که مشهد مى تواند شاهدبرگزارى مســابقاتى بزرگ تر از شرایط فعلى هم باشــد.

هماهنگى خوب پلیس راه استان با هئیت دوچرخه سوارى کاملا در این مسئله نقش داشت وسبب شد که مسابقات در محور هاى مشخص شده با نظم و برنامه ریزى خوبى برگزار شود.

تکمیل پیســت ثامن به ارتقای دوچرخه سواری خراسان رضوى استان کمک می کند

در چند سال گذشته پیشرفت هاى خوبى در بخش پیست داشــته و این رشد سبب شده است تا رکاب زنانى از این استان در سال هاى اخیر افتخارات خوبى کســب کنند. یک از دلایل پیشرفت در این حوزه وجود سخت افزار مناسب در این بخش بوده است.

پیست ثامن شرایطى رابراى رکاب زنان استان فراهم کرده است تا بتوانند در شرایطى مناسب به تمرینات خود بپردازند. علاوه بر این موضوع وجود شــرایط اسکان سبب حضور رکاب زنان شهرستان هاى استان و تمرین در پیست ثامن شده اســت.

تنها چهار پیست دوچرخه ســوارى ۲۵۰ متر در ایران وجود داردکه در شهر هاى مشهد، تبریز، کرمان و اهواز واقع شده اســت. اما هیچ کدام از این پیست ها مانندپیست ثامن الائمه کامل و آماده نیست.

رئیس هیئت دوچرخه ســوارى خراسان رضوى،در این خصوص مى گوید: با اضافه شــدن شرایط اسکان و تکمیل خوابگاه ها به پیست ثامن ما این امکان را داریم که ضمــن برگزارى اردو هاى ملى و آماده ســازى ورزشکاران از مســابقات مختلف قهرمانى کشــور میزبانى کنیم. تنها پیست دیگراســتاندارد در شــرایط فعلى آزادى تهران است اما به دلیل مســاحت ۳۳۳ مترى با اســتاندارد مسابقات حال حاضر جهان مطابقت ندارد.

همه این ها در حالى اســت که بنا بود در ابتداى سال۹۷ پیســت مجموعــه ثامن الائمه (ع) مشــهدمیزبان مســابقات بین المللى دوچرخه ســوارى باشــد اما تا کنون اتفاقى در این زمینه رخ ندادهاســت.

روزبهان در این خصوص تصریح مى کند: از لحاظ سخت افزارى مشکلى براى برگزارى این مسابقات وجود ندارد، اما به دلیل حضور تیم هاى خارجى هزینه هاى برگزارى مسابقات کمى بالاترمى رود که در شرایط فعلى باید با توجه به منابع موجود برنامه ریزى دقیق ترى داشت، علاوه بر این موضوع، بحث جابه جایى زمان برگزارى مسابقات در تقویم فدراسیون جهانى بود که کمى با ایده آل ما فاصله گرفت.

رئیس هیئت دوچرخه ســوارىخراسان رضوى ادامه مى دهد: با همه موانع موجودما بازهم آماده برگزارى مسابقات هستیم، اما ابتداباید با برگزارى چند دوره دیگر مسابقات قهرمانى کشــور در ثامن تجربه و آمادگى کادر اجرایى وورزشکاران را بالا ببریم.ارسال دیدگاه