سرخط خبر

» آخرین خبر » دوندگان جاده ولایت امروز به کهگیلویه و بویر احمد مى رسند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۱۱:۳۴

 کد خبر: 23370

دوندگان جاده ولایت امروز به کهگیلویه و بویر احمد مى رسند

كاروان دوندگان جاده ولایت امروز از استان خوزستان خارج و وارد استان كهگيلويه وبوير احمد مى شود و پس از طى125كيلومتر به دهدشت در اين استان خواهد رسيد.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی، سومین روز از حرکت دوندگان کاروان جاده ولایت صبح دیروز از اهواز به سمت بهبهان آغاز شد. دوندگان جاده ولایت پس از قرائت زیارت مخصوص امام رضا(ع) درخروجى شهر اهواز و با تقدیم نمک و نبات متبرک به مردم حاضر، باتشکیل دو گروه و به صورت دوى امدادى این مسیر را آغاز کردند.

گروه اول در مسیر اهواز تا رامهرمز و گروه دوم به صورت هم زمان درمسیر رامهرمز تا بهبهان قرار گرفتند. حرکت این کاروان هم زمان با طلوع خورشید باعث شد تا دوندگان از هواى بهترى در صبحگاه بهره ببرند، اما بالا آمدن آفتاب به تدریج باعث شد تا گرماى هوا طاقت فرسا شود و کار براى دونــدگان دشوارتر شود. بــا توجه به برنامه ریزى‌هاى صورت گرفته، در سومین روز بایستى ۲۱۰کیلومتر طى مى شد و به نسبت روز گذشته این مسیر تقریبا دوبرابرشده بود.

در برنامه دیروز هر دونده به صورت میانگین ۹کلیومتر را دوید. دماى هوا نیز بانزدیک شدن به ظهر، روبه افزایش بود. علاوه برگرماى آفتاب، شعله هاى تأسیسات نفتى مستقر در مســیر و بازتاب آفتاب از سطح آســفالت نیز این گرما را دوچندان مى کرد،به طورى که در بعضى نقاط جاده دماى هوا ۴۸ تا ۵۰ درجه بود، اما گرماى احساس شده بیش از ۶۰درجــه تخمین زده مى شد.

خودروهاى عبورى در مســیر کاروان جاده ولایت نیز با به صدا درآوردن بوق و تکان دادن دست، بــراى کاروان آرزوى موفقیت مى کردند و التماس دعا داشتند. از امام رضا(ع) طلب رزق حلال دارم در میانــه راه موتورسوارى میان سال بامشاهده کاروان جاده ولایت وسیله نقلیه خود را که درحقیقت وسیله کارش نیز بود و با بستن گارى پشت موتور با آن بار جابه جامى کرد، آن سوى جاده رها کرد و به سرعت خود را به دونده پرچم دار رساند و پس ازبه آغوش کشیدن پرچم، شــروع به گریه و زارى کرد.

رزق حلال و سلامتى، درخواست این عاشق و دلداده على بن موسى الرضا(ع)بود. گریه هاى این هم وطن خوزستانى باعث شــد تا دونده و حاضران در صحنه نیز متأثرشوند. اواخر راه خــودروى ام وى ام پس ازمشاهده کاروان و عبور از آن به سرعت مسیر را دور زد تا بتواند به پرچم دار گروه برسد. به محض رســیدن به پرچم، آن را روى صورت خود گرفت و لحظاتى با صداى بلند گریست و بدون هیچ حرفى سوار خودروى خود شد و تا مدتى کاروان را همراهى کرد.

این دو مورد تنها مشتى از خروار مواردى است که عشق و دلدادگى مردم را به على بن موسى الرضا(ع)نشان مى دهد. کاروان دوندگان جاده ولایت ظهر دیروز با اســتقبال مردم و مســئولان محلى وارد شــهرهاى رامهرمز و بهبهان در اســتان خوزستان شدند و بــراى استراحت و آماده سازى جهت طى مسـیر، دیشب را دربهبهان اسکان یافتند.

این کاروان امروز از استان خوزستان خارج و وارد استان کهگیلویه وبویر احمد مى شود و پس از طى۱۲۵کیلومتر به دهدشت در این استان خواهد رسید.

Print Friendly, PDF & Email


ارسال دیدگاه