سرخط خبر

» آخرین خبر » اسامی برندگان مزایده اماکن ورزشی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - ۵:۳۸

 کد خبر: 14369

اسامی برندگان مزایده اماکن ورزشی

برندگان مزایده اماکن ورزشی در سال ۹۶ مشخص شدند و در فایل زیر نام و مشخصات آن به تفکیک شهرها آمده است.   برندگان مزایده

برندگان مزایده اماکن ورزشی در سال ۹۶ مشخص شدند و در فایل زیر نام و مشخصات آن به تفکیک شهرها آمده است.

 

برندگان مزایدهارسال دیدگاه