1395    سه شنبه  6  مهر
Sep    27    2016 GMT:
تاریخ انتشار :  
۱۳۹۱/۱۱/۲۳


به کمتر از قهرمانی راضی نمی‌شویم
به کمتر از قهرمانی راضی نمی‌شو...
به کمتر از قهرمانی راضی نمی‌شویم
اساس نامه لیگ کونگ فو خراسان رضوی تدوین می شود
اساس نامه لیگ کونگ فو خراسان ر...
اساس نامه لیگ کونگ فو خراسان رضوی تدوین می شود
فدراسیون کونگ فو به منش قهرمانی و مباحث فرهنگی توجه خاصی دارد
فدراسیون کونگ فو به منش قهرمان...
فدراسیون کونگ فو به منش قهرمانی و مباحث فرهنگی توجه خاصی دارد
رشته کونگ فو وهنرهای رزمی پتانسیل بالایی در استان دارد
رشته کونگ فو وهنرهای رزمی پتان...
رشته کونگ فو وهنرهای رزمی پتانسیل بالایی در استان دارد
 قربان اعظمی رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی شد
قربان اعظمی رئیس هیئت کونگ فو...
قربان اعظمی رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی شد

 • چهارشنبه 95/7/7 ساعت 10 صبح
  سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان • یکشنبه 95/7/11 ساعت 10
  سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان • یکشنبه 95/7/18 ساعت 10
  سالن جلسات اداره کل ورزش وجوانان • شنبه 95/7/24 ساعت 10
  سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانانآرشیو| خبرنامه| ارتباط با ما| صفحه اصلی| نسخه موبایل| rss